Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa ziņojumā Latvija ierindota 17. vietā starp ES dalībvalstīm

Eiropas Komisija (EK) publicējusi Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2019. gada ziņojumu, kurā 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vidū Latvija ierindojas 17. vietā, kas ir par vienu vietu augstāk salīdzinot ar 2018.gadu.

Latvijas sniegums savienojamības aspektā ir virs ES vidējā rādītāja, un pēdējos gados progresa temps ir saglabājies atbilstoši ES vidējam rādītājam. DESI 2019. gada ziņojumā par Latviju ir apvienoti kvantitatīvi dati par DESI rādītājiem piecos indeksa aspektos – savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta pakalpojumu izmantošana, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi.

Vieni no augstākajiem rādītājiem ir tieši savienojamības aspektā, kur Latvija, salīdzinot ar pārējām ES dalībvalstīm, atrodas 8. vietā. Visaugstākie rādītāji Latvijai ir tādās komponentēs kā gatavība piektās paaudzes mobilo elektronisko sakaru tīklu (turpmāk – 5G) ieviešanai (3.vieta), mobilās platjoslas izmantošana (6.vieta ) un īpaši ātrdarbīgas platjoslas pārklājums (6.vieta).

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Valters Bajārs norāda: “DESI savienojamības komponente rāda, ka Latvijas sakaru operatori izmanto modernas datu pārraides tehnoloģijas gan vadu, gan bezvadu interneta piekļuvei, lai piedāvātu pieejamus platjoslas sakaru pakalpojumus. Vērojams, ka mobilā interneta piekļuvei ir arvien būtiskāka nozīme mājsaimniecību pieslēgumos. Lai novērstu digitālo plaisu starp pilsētu un laukiem un uzlabotu pakalpojumus ir nepieciešams turpināt valsts atbalsta pasākumus optikas izbūvē lauku teritorijās, kas radīs priekšnosacījumus jaunās paaudzes mobilo 5G tīklu izvēršanai un digitālo pakalpojumu sekmīgai attīstībai.”

DESI rādītāji liecina, ka Latvijā 90 % mājsaimniecību ir pieejams īpaši ātrdarbīgas platjoslas pārklājums, kuru izmanto 32% mājsaimniecību (8.vieta).

Ziņojumā par Latviju ir uzsvērts, ka Latvija ir labi aprīkota ar ļoti ātrdarbīgu fiksētā tīkla infrastruktūru un mājsaimniecībām gandrīz pilnībā ir nodrošināts 4G pārklājums, papildus tiek uzsvērts, ka Latvija ir sagatavota 5G tīkla agrīnai izvēršanai 3,4-3,8 GHz joslā.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru