Starptautisks ekspertu panelis Latvijas depozīta sistēmu atzinis par labāko Eiropā

Starptautiskā platforma “Reloop” atzinusi Latvijas depozīta sistēmu kā labāko depozīta atgriešanas sistēmu Eiropā. Preses konferencē piedalījās plašsaziņas līdzekļu pārstāvji no 15 valstīm, kurās depozīta sistēma vēl nav ieviesta vai ir ieviešanas procesā, lai gūtu atziņas un labās prakses piemērus depozīta sistēmas ieviešanā.

Šodien preses konferencē “Reloop” prezentēja datus un iepazīstināja klātesošos ar aktuālo informāciju. Ekspertu ieskatā Latvijas depozīta sistēma, pateicoties tās integrētajai centralizētai pieejai, lai standarta pudeles varētu izmantot atkārtoti, ir novērtēta par šobrīd labāko depozīta atgriešanas sistēmu Eiropā. Tāpat platforma vērš uzmanību uz Latvijas depozīta sistēmas ietverto jauno aprites ekonomikas modeli, kā arī operatīvu efektīvas vienreizlietojamo dzērienu taru savākšanas ieviešanu.

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Depozīta sistēmas ieviešana ir bijusi viena no vērienīgākajām reformām atkritumu apsaimniekošanas jomā pēdējo gadu laikā, un darbs, kas ieguldīts, lai iedzīvinātu aprites ekonomikas principus mūsu ikdienas paradumos, ir rezultējies panākumiem. Ieviešot depozīta sistēmu Latvijā, esam mācījušies no citu valstu piemēriem, labās prakses un kļūdām, tādēļ ir īpašs gandarījums par augsto novērtējumu, kas skaidri apliecina depozīta sistēmas ieviešanā iesaistīto pušu profesionalitāti, augsto kompetenci un darba kvalitāti. Paldies Valsts vides dienesta, Depozīta sistēmas operatora darbiniekiem un ministrijas kolēģiem, kuru ieguldītās pūles nav palikušas nepamanītas. Tagad jāturpina iesāktais progress, lai paplašinātu depozīta sistēmā nododamo iepakojumu klāstu un mērķtiecīgi strādātu pie ilgtspējīgāka patēriņa veicināšanas un resursu gudras izmantošanas.”

Preses konferencē piedalījās Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietniece Laura Anteina un SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis, kuri klātesošos iepazīstināja ar depozīta sistēmas ieviešanas gaitu un jaunākajiem datiem. Piemēram, jau depozīta sistēmas darbības pirmajos septiņos mēnešos savākti 46% PET iepakojumi, 26% skārdeņu, 22% atkārtoti uzpildāmais stikla iepakojums un 6% vienreizlietojamais stikla iepakojums, kuru nav paredzēts atkārtoti uzpildīt.

Platforma “Reloop”, apvienojot pasaules un Eiropas pieredzi, darbojas valdību, nozares ieinteresēto personu un nevalstisko organizāciju krustpunktā ar kopīgu redzējumu par plaukstošu aprites ekonomiku. Platforma veic pētījumus un sadarbojas ar politikas veidotājiem un sabiedrību, lai veicinātu pasauli bez piesārņojuma.

“Reloop” platformas centrāl un Austrumeiropas direktore Anna Larsone (Larsson) preses konferencē uzsvēra aprites ekonomikas principu efektivitāti Latvijas depozīta sistēmā, kas ir pirmā depozīta sistēma Eiropā, kurā standarta stikla iepakojums ir marķēts ar konkrētu zīmi, kas norāda, ka tas ir atkārtoti uzpildāms, līdz ar to, to var izmantot neierobežotas reizes. Īpaši nozīmīgi, ka šo iepakojumu var nodot kopā ar citiem pārstrādājamiem iepakojumiem vienā depozīta pieņemšanas punktā.

Kā ziņots iepriekš, Depozīta sistēma Latvijā darbojas no 2022. gada 1. februāra. Tajā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) bezalkoholisko un alkoholisko (zem 6%) dzēriena iepakojumus. Par katru nopirkto depozīta iepakojumu iedzīvotājam jāsamaksā depozīta maksa 0.10 eiro apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas var saņemt atpakaļ, ja uz nododamā iepakojuma ir nolasāma speciālā atpazīstamības zīme un svītrkods, kā arī iepakojums ir iztukšots.

Jau nākamgad plānots paplašināt depozīta sistēmā nododamo iepakojuma klāstu, ietverot arī sīrupa plastmasas (PET) un stikla pudeles, kā arī skārdenes, alkoholisko kokteiļu uz spirta bāzes PET, stikla pudeles un skārdenes, kā arī visu veidu alkoholisko dzērienu plastmasas pudeles un skārdenes. Ministru kabineta noteikumos plānots arī šiem iepakojuma veidiem noteikt pārejas periodu, lai veiksmīgi iekļautos sistēmā.

Depozīta sistēmas darbība noris atbilstoši 2021. gada 14. janvārī noslēgtajam līgumam par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu starp Valsts vides dienestu un SIA “Depozīta Iepakojuma Operators”, un Depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānam, kas izstrādāts un apstiprināts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment