Stāvoklis Savienībā. Jauni ES kiberdrošības noteikumi nodrošina drošāku aparatūru un programmatūru

Šodien Komisija nāca klajā ar jauna Kibernoturības akta priekšlikumu, kas patērētājus un uzņēmumus aizsargātu no ražojumiem ar neadekvātiem drošības elementiem. Pirmais šāda veida ES tiesību akts ievieš obligātas kiberdrošības prasības ražojumiem ar digitāliem elementiem visā to aprites ciklā.

Akts, par kuru paziņots Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2021.gada septembra uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā, 2020.gada ES kiberdrošības stratēģijā un kas balstās 2020.gada ES Drošības savienības stratēģijā, nodrošinās, ka digitālie ražojumi, piemēram, bezvadu un vadu sakaru izstrādājumi un programmatūra, patērētājiem visā ES ir drošāki – papildus ražotāju atbildības palielināšanai uzliekot tiem pienākumu sniegt drošības atbalstu un programmatūras atjauninājumus, lai novērstu konstatētās vājās vietas, tas ļaus patērētājiem iegūt pietiekamu informāciju par to ražojumu kiberdrošību, kurus viņi pērk un izmanto.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere: “Mēs pelnām izjust drošumu, pērkot ražojumus vienotajā tirgū. Tāpat kā varam uzticēties rotaļlietai vai ledusskapim ar zīmi CE, Kibernoturības akts nodrošinās, ka savienotie priekšmeti un programmatūra, ko nopērkam, atbilst stingriem kiberdrošības aizsardzības pasākumiem. Tas uzliks atbildību tur, kur pienākas – tiem, kas ražojumus laiž tirgū.”

Šodien ierosināto pasākumu pamatā ir ES jaunais tiesiskais regulējums ražojumu jomā, un tajos būs izklāstīti:

noteikumi par ražojumu ar digitāliem elementiem laišanu tirgū, nodrošinot to kiberdrošību;

pamatprasības ražojumu ar digitāliem elementiem projektēšanai, izstrādei un ražošanai un uzņēmēju pienākumi, kas attiecas uz šiem ražojumiem;

pamatprasības neaizsargātības novēršanas procesiem, ko ražotāji ievieš, lai nodrošinātu ražojumu ar digitāliem elementiem kiberdrošību visā aprites ciklā, un uzņēmēju pienākumi šajos procesos; ražotājiem būs arī jāziņo par aktīvi apdraudētajām vājajām vietām un kiberincidentiem;

noteikumi par tirgus pārraudzību un to izpildes panākšanu.

Plašāka informācija: Stāvoklis Savienībā. Jauni ES kiberdrošības noteikumi nodrošina drošāku aparatūru un programmatūru (europa.eu)

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Leave a Comment